سومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه

اطلاعات بیشتر را در http://iuconf3.ir/ ببینید