گزارش تصویری


برگزاری سمینار رایگان آموزشی اهمیت قید شرط داوری در قراردادها


زمان: یکشنبه 3 بهمن ماه ساعت 9 الی 13


مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

 

bv4w_img_9590.jpg

 

oxwe_img_9596.jpg

 

kq75_img_9591.jpg

 

r8kl_img_9608.jpg

 

iwoo_img_9597.jpg

 

tm5y_img_9599.jpg

 

nrcp_img_9601.jpg

 

c83b_img_9603.jpg

 

to8q_img_9602.jpg

 

7ful_img_9604.jpg

 

ny96_img_9611.jpg