دوره آموزشی ” کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق “

تاریخ : 16 آذر ساعت ۱۰ صبح
ثبت نام از طریق ارسال مشخصات به شماره واتس اپ ۰۹۳۷۰۱۶۲۴۴۷