تصاویر سمینار آموزشی
“مدیریت فروش در شرایط رکود” در اتاق بازرگانی لرستان
👇👇👇👇
🇮🇷 https://t.me/joinchat/AAAAAEEpeV5kTz1AdSYWVw