گزارش تصویری


سمینار آموزشی “روش‌های پرداخت در قراردادهای بین المللی”


زمان: پنج‌شنبه  9 دی 95


مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان


مدرس: دکتر محققی

 

laze_img_9264.jpg

 

ddl_img_9268.jpg

 

3y0v_img_9270.jpg

 

tqr1_img_9272.jpg

 

j3l6_img_9273.jpg

 

bz9_img_9279.jpg

 

5n6q_img_9276.jpg

 

ty4h_img_9281.jpg

 

bx_img_9278.jpg