گزارش تصویری


واحد آموزش اتاق لرستان برگزار کرد:


سمینار آموزشی برندسازی و مدیریت برند


سه‌شنبه 19 بهمن 95


سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان


با حضور: دکتر محمدرضا نظری

 

 

igl9_img_0468.jpg

 

mpja_img_0474.jpg

 

x94l_img_0476.jpg

 

e3a_img_0477.jpg

 

wgnn_img_0478.jpg

 

tt6t_img_0479.jpg

 

aodw_img_0483.jpg

 

88x7_img_0488.jpg

 

mwsm_img_0484.jpg

 

z2wi_img_0490.jpg

 

wkaz_img_0485.jpg

 

hwdw_img_0494.jpg

 

y06o_img_0497.jpg

 

h4p0_img_0481.jpg