گزارش تصویری برگزاری

سمینار آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری


زمان: پنج‌شنبه 5 اسفند 95


مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان


مدرس: مهندس آرمین سپیده‌دم

 

ko8x_img_0741.jpg

 

 

xb4z_img_0742.jpg

 

covq_img_0750.jpg

 

k28e_img_0757.jpg

 

y4yt_img_0762.jpg

 

ber0_img_0766.jpg

 

f344_img_0767.jpg

 

ir4u_img_0768.jpg

 

57yd_img_0770.jpg

 

4zt4_img_0771.jpg

 

zxfe_img_0773.jpg

 

c21m_img_0774.jpg

 

w4u5_img_0779.jpg

 

g0z_img_0780.jpg

 

fplm_img_0781.jpg

 

qbxj_img_0799.jpg

 

gonj_img_0795.jpg

 

o8p2_img_0797.jpg

 

3i7z_img_0785.jpg

 

6kc_img_0793.jpg

 

ry73_img_0789.jpg

 

4r85_img_0784.jpg

 

0x82_img_0794.jpg