سمینار آموزشی “آشنایی با بازار عمان”

 

یکشنبه 21 آذر 95 ساعت 9 الی 13

تلفن ثبت نام : 33333360 و 09030220255

 

سرفصل مطالب سمینار “عمان؛ دروازه ورود به تجارت جهان”