واحد آموزش اتاق خرم‌آباد برگزار می‌کند:

سمینار آموزشی یک‌روزه “تشریفات بین‌الملل

 

دریافت اطلاعات تکمیلی