رییس کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: با توجه به اهمیت فراوانی که بهبود فضای کسب و کار در فعالیت‌های اقتصادی دارد، ضرورت دارد این مهم در اولویت کاری اتاق و فعالیت کمیسیون‌ها قرار گیرد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد، دکتر رضا سپهوند با اشاره به مشکلاتی که در زمینه‌ی فعالیت بخش خصوصی وجود دارد افزود: باید با تعریف ساز و کارهایی ویژه و نتیجه‌بخش به دنبال دستیابی به اهداف اتاق باشیم و در این زمینه ارتباط و تعامل با دستگاه‌های اجرایی استان و دیگر کمیسیون‌های اتاق خرم‌آباد الزامی است.

رییس دانشکده‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه لرستان تصریح کرد: هر چه فضا برای بخش خصوصی فراهم شود، اتاق به اهداف خودش نزدیک‌تر شده و در واقع رسالت او هم همین است.

سپهوند به در حال افزایش بودن برخی رشته‌های دانشگاهی غیر کاربردی در استان اشاره کرد و گفت: این در حالی است که دولت جلوی برخی از رشته‌های کاربردی از جمله مدیریت را مسدود نموده و اتاق خرم‌آباد می‌واند با ورود به این موضوع و بررسی شرایطی که در استان وجود دارد، در این زمینه یک اولویت‌بندی ارائه نماید تا با استفاده از آن نسبت به ورود یک رشته‌ی دانشگاهی در استان اقدام شود.

رییس کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد تأکید کرد: نیازسنجی در حیطه‌ی فضای کسب و کار و برنامه‌ریزی بر اساس آن می‌تواند راهگشای خوبی برای بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود جامعه باشد.