عضو هیات مدیره شورای بانوان بازرگان از رشد 221 درصدی تعداد کارت های بازرگانی بانوان در سال 89 نسبت به سال 83 خبرداد و گفت : این رقم از هزار و 400 عدد در سال 83 به چهار هزار و 500 در سال گذشته رسید.

به گزارش ایرنا ،شبنم بهرامی روز سه شنبه به همراه تعدادی از بانوان بازرگان در نشستی با خبرنگاران همچنین گفت : تعداد بانوان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سال 81 تنها چهار نفر بود حال آنکه این رقم هم اکنون به عدد 14 رسیده است .
همچنین ‘ فاطمه دانشور ‘ دیگر عضو مدیره بانوان بازرگان از انتصابی بودن هیات رییسه شورای بانوان بازرگان انتقاد کرد و گفت : باید اعضای این شورا انتخاب باشند .
وی با بیان این که انتخابی نبودن هیات ربیسه شورا آسیب های جدی به فعالیت این گروه وارد کرده،افزود: بسیاری از زنان بازرگان و صنعتگر درحاشیه قرار دارند که باید حضور آنها را در فعالیت های اتاق بازرگاین پررنگ کرد .
دانشور تاکید کرد : با خرد جمعی می توان به توسعه و بهبود وضعیت کار آفرینی بود و زنان دراین حوزه نقش مهمی را ایفا می کنند .