🔰 راه اندازی مرکز دائمی تجاری ایران در موصل عراق جهت عرضه تولیدات شرکت های ایرانی در عراق

💢 دارای شرایط ویژه و استثنایی 💢

تلفن تماس جهت اطلاعات بیشتر 33333360-066 داخلی 4 – امور بین الملل اتاق بازرگانی لرستان – سرکار خانم حقیقت منش

🇮🇷 @otaghkhd

#اتاق_بازرگانی_لرستان