مجتبی هداوند/ عضو کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق خرم‌آباد


راهنمای گردشگری، راهنمای تور یا لیدر تور به چه کسی گفته می‌شود؟

به کسی که یک برنامه‌ی گردشگری را اجرا و مدیریت می‌کند، راهنمای گردشگری می‌گویند. راهنما، همراه گروه سفر می‌کند و رابط میان مسافران و شرکت برگزار کننده‌ی تور است. راهنما مسافران را به هنگام سفر و دشواری‌های شخصی کمک می‌کند و بر انجام درست برنامه و کارها نظارت دارد. راهنمای گردشگری نقش مؤثری در توسعه‌ی صنعت گردشگری هر منطقه دارد.

خصوصیات راهنمای تور

به طور کلی هر راهنمای تور باید دارای سه شرط مهم باشد:

1- دارا بودن معلومات جامع جهانگردی: هر راهنمای تور باید دارای اطلاعات و دانش کافی از تاریخ، سابقه‌ی صنعت جهانگردی، اوضاع طبیعی و عوامل جغرافیایی، شناخت تمدن و فرهنگ ملت‌ها، معماری، مذهب، جامعه‌شناسی، منطقه و ملل، قوانین و مقررات وابسته، معلومات عمومی، اقتصاد، سیاست، شناخت کافی نسبت به کشور میزبان و… باشد. احاطه‌ی کامل راهنمای تور به معلومات مزبور، نه تنها سهولت اجرای برنامه های بازدید جهانگردی را فراهم می‌سازد، بلکه او را در نگاه جهانگردی یا افراد گروهی که او راهنمایی آنها را به عهده دارد، صاحب شخصیت و محبوبیت خاصی می‌کند.

2- صلاحیت های تخصصی: این نوع صلاحیت‌ها به شرح زیر می‌باشد:

– دانش تخصصی زبان و آگاهی از واژه‌های گوناگون زبانی

– مهارت‌های ویژه ارتباطی و دانش و روش‌های مرتبط با هنر راهنمایی تور

– تفسیر عمیق و بیان کلی محیط

3- خصوصیات اخلاقی و رفتاری مطلوب: هر راهنمای تور علاوه بر اطلاعات جهانگردی و صلاحیت‌های تخصصی باید دارای یک رشته خصوصیات اخلاقی نیز باشد تا او را قادر به اجرای برنامه‌ی بازدیدها نماید. این خصوصیات اخلاقی را می‌توان شامل موارد زیر دانست:

– قدرت راهبری و مدیریت

– ادب و تواضع

– رفتار صحیح و مناسب

– آشنایی کامل با آداب معاشرت و اصول روابط اجتمایی

– دارا بودن ظاهری آراسته، تمیز و مرتب

– قدرت بیان

– احساس مسئولیت

– دقت کامل و توجه به خواسته‌های دیگران

– رعایت بهداشت فردی و محیطی

– تلاش فراوان در جهت رفع مشکلات پیش آمده

– وقت شناسی، سرعت عمل و سرعت انتقال

– روندکلی و چارچوب راهنمای تور