رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد گفت: تقویت گمرگ استان و طرح ایجادپایانه سنگ در لرستان و داشتن مجوزهای لازم در زمینه صادرات و واردات می تواند نقش مهمی در ارتباط با فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرم آباد، «دکتر حسین سلاح ورزی» رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد در جلسه مشترک هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با هیات رئیسه اتاق ایران که دردومین روز سفر دکتر نهاوندیان و هیات همراه درمحل اتاق بازرگانی خرم أباى برگزار شد ، خواهان ایجاد و احداث پایانه سنگ و تقویت گمرک لرستان شد.

سلاح ورزی در این جلسه با ارائه گزارشی از فعالیت های اتاق بازرگانی در جند ماه گذشته اظهار داشت طی مدت مذکور تعامل خوبی بین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی خرم آباد وجود داشته است .

 وی خاطر نشان کرد : در اجرای ماده 28 قانون بودجه ، با تشکیل کمیسیون سامان دهی مطالبات معوق،  برای تعداد زیادی پرونده تصمیم گیری گردیدکه اغلب نیز منتج به نتیجه گردیدند.

رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد همچنین عنوان داشت : در اچرای ماده 80  قانون برنامه پنجم موضوع معافیت بیمه  سهم کارفرمایان ،  در نظر است تا کمیسیون سه جانبه ای با حضور نمایندگان ادارات کار و تامین اجتماعی تشکیل و موارد اختلاف نظر پیگیری شده است.

سلاح ورزی همچنین اظهار داشت علی رغم آنکه در زمینه صنعت، لرستان منطقه توسعه یافته ای به شمار نمی رود با این وجود اتاق بازرگانی سعی داشته و دارد تا در زمینه  توسعه بنگاههای صنعتی نیز فعالیت های مستمری داشته باشد.

دکتر سلاح ورزی درپایان با اشاره به اینکه کلیه زیر ساخت های شرکت نمایشگاه بین المللی لرستان آماده می باشد از دکتر نهاوندیان رئیس اتاق بازرکانی کشور خواست تا نسبت به مساعدت لازم برای تکمیل سازه های نمایشگاه و احداث ساختمان جدید اتاق خرم آباد موافقت بعمل آورد.