گزارش تصویری

 

دوره آموزشی حفاظت تنفسی

 

با حضور دکتر جهانگیری

 

زمان: 18 و 19 مرداد

 

مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

 

 

mq42_img_5250.jpg

 

p5gf_img_5254.jpg

 

43dk_img_5255.jpg

 

wd6l_img_5260.jpg

 

cklh_img_5261.jpg

 

f100_img_5262.jpg

 

5klz_img_5264.jpg

 

1tp_img_5266.jpg

 

2zt_img_5267.jpg

 

jyo_img_5268.jpg

 

qk3_img_5269.jpg

 

td4l_img_5271.jpg

 

a1af_img_5272.jpg