دهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان، ساخت و ساز و راه سازی ترکمنستان