بر اساس مواففقت اولیه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و فراهم شدن شرایط و امکانات لازم به زودی دفتر مرکزی اتاق ایران در استان لرستان افتتاح می شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد ،مرکز داوری اتاق ایران که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و به منظور رسیدگی به اختلافات تجاری ، صنعتی و بازرگانی بین طرفین قرار دادها تشکیل شده است نقش بسیار موثری در رفع اختلافات و احقاق حقوق فعالین اقتصادی دارد.

فعالان اقتصادی لرستان من بعد می توانند در کلیه قراردادهای خود چه قراردادهای داخلی و چه بین المللی مرکز داوری اتاق بازرگانی را بعنوان حکم و داور معرفی و در صورت بروز اختلاف جهت داوری به آن مراجعه کنند.