بررسی لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص

اولین دستور کار  کمیسیون بانک، بیمه و مالیات در سال 1395 بررسی لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص می باشد .جلسات از تاریخ 95/03/04 بصورت هفتگی و مکرر برگزار گردیده است و اعضاء کمیسیون نظرات کارشناسی و پیشنهادات لازم به منظور اصلاح یا تغییر مواد مورد بررسی را ارائه نمودند.