سمینار استراتژی‌های هوشمندانه‌ی رشد و توسعه در بازارای رقابتی آینده با حضور مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد، نایب‌رییس دوم اتاق خرم‌آباد گفت: با توجه به سرعت تغییراتی که در عرصه‌های مختلف زندگی امروز در حال رخ دادن است، ضرورت دارد در موضوعات مختلف خودمان را با شرایط جدید وفق دهیم و طبیعی است اگر شخصی یا سیستمی به اهمیت این مسأله آگاه نباشد قادر به ادامه‌دادن توأم با موفقیت شرایط گذشته‌اش نیست.

محمد ضیایی افزود: به همین منظور از مهندس امیر فتوحی مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی دعوت نمودیم تا فعالان اقتصادی استان را با استراتژی‌های هوشمندانه رشد و توسعه در بازارهای رقابتی آینده آشنا سازد.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی لرستان تصریح کرد: در این سمینار چندساعته، سخنران مربوطه ابتدا به تغییرات اتفاق افتاده در حوزه‌های مختلف زندگی و مشخصاً در حوزه‌ی بازارهای رقابتی اشاره کرد و سپس راه‌های مواجه شدن با این تغییرات را هم مورد ارزیابی قرار داد.

وی افزود: برگزاری چنین سمینارهای آموزشی‌ای می‌تواند به تداوم موفقیت هر چه بیشتر فعالان اقتصادی لرستان منجر شود.