بهروز آرمین فر اجرای ماده 76 قانون برنامه پنجم را فرصتی مغتنم جهت رفع موانع قانونی تولید و سرمایه گذاری ارزیابی کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی خرم آباد ، «بهروز آرمین فر» دبیر اتاق بازرگانی خرم آباد با اشاره به نامگذاری سال 91 به عنوان سال حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری ، رفع موانع قانونی و اصلاح برخی از قوانین و مقررات موجود در این حوزه را ضروری دانست.

 وی  با تاکید بر عزم جدی اتاق خرم آباد در اجرای تکالیف قانونی محوله در این خصوص از کلیه فعالین اقتصادی و تشکلهای تولیدی و صادراتی استان دعوت کرد تا در شناسایی قوانین و مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری و ارائه پیشنهادات مناسب در این خصوص با اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی خرم آباد همکاری نمایند.

گفتنی است بر اساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور نسبت به شناسایی قوانین ،مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدم نماید.