• محمدرضا چگنی ( رییس مرکز داوری )

 

داوران مرکز :

 

  • محمود حسنوند   

 

  • محمد حدادی 

 

  • فیروز احمدی   

 

  • محسن کاظمی  

  • محسن شاکرمی 

 

  • فرشید صادقی نژاد 

  • حمید میرزاوند   

 

  • مهدی هاشمی 

 

  • نصرت اله رومانی