نماینده سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی گفت: این سازمان از تمام ظرفیت خود برای کمک به رونق تولید در لرستان، از جمله احداث پایانه سنگ در این استان استفاده خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ، محمدابراهیم قارزی در جلسه با فعالان اقتصادی استان لرستان که در محل اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار شد، عنوان کرد: متولیان سابق و فعلی آستان قدس تاکید کرده‌اند که آستان از انجام فعالیت‌های اقتصادی که سایر مردم نیز قادر به انجام آن هستند، به سرعت خارج شده و امور به بخش خصوصی واگذار شود.

وی افزود: مأموریت اقتصادی آستان قدس رضوی از این به بعد پشتیبانی و حرکت در مرز دانش خواهد بود.

نماینده سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی گفت: آستان، در موضوع واردات گوشت به کمک دولت آمد و در همین راستا یک دامداری 12 هزار رأسی نیز به مردم واگذار شده است.

وی خاطرنشان کرد: کمیته امداد در سال 96 به آستان اعلام کرد در صورتی که اقدام به تسهیل گری در راه اندازی کسب و کار خرد نماید، 2 هزار میلیارد تومان بودجه آماده تخصیص به مددجویان دارد که گفته می‌شود امسال این رقم به حدود  4 هزار میلیارد تومان رسیده لذا همه باید برای جذب این ارقام تلاش کنیم.

قارزی اظهار داشت: آستان قدس خود را موظف به پشتیبانی از ایجاد شغل در لرستان دانسته و تا جایی که بتواند خصوصا در حوزه مشاغل خرد مشارکت خواهد کرد.

وی در ادامه یادآور شد: بزودی نمایشگاه رایگان و اختصاصی تولیدکنندگان در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی آستان قدس رضوی برگزار می‌شود که بیش از 80 شرکت اقتصادی بزرگ تأمین کننده و صادرکننده وابسته به سازمان اقتصادی آستان و همچنین تولیت آستان مستقیما از آن بازدید کرده و گام مهمی در رونق تولید محضولات لرستانی خواهد بود.

نماینده سازمان اقتصادی رضوی با بیان اینکه درب دفتر نمایندگی آستان قدس در لرستان به روی همه فعالین اقتصادی این استان باز است، افزود: حمایت‌های سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی فقط مالی نیست، بلکه ما از شبکه بازار خود چه در تأمین و چه در فروش کمک می‌کنیم.

وی در پایان گفت: آستان قدس به جدیت موضوع احداث پایانه سنگ در لرستان را پیگیری کرده و در این زمینه هر کمکی بتواند انجام خواهد داد.