‍تصاویر ” جلسه کمیسیون کمیسیون صنعت و معدن ” در اتاق بازرگانی لرستان

?در این جلسه روند بهبود شرایط فضای کسب و کار در استان مورد تبادل نظر و بررسی قرار گرفت .

 

#اتاق_بازرگانی_لرستان
????????
?? https://t.me/joinchat/AAAAAEEpeV5kTz1AdSYWVw