?برنامه های کنترل تخریب، احیا وتوسعه منابع طبیعی و محیط زیست در استان لرستان در این جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

#اتاق_بازرگانی_لرستان
????????
?? https://t.me/joinchat/AAAAAEEpeV5kTz1AdSYWVw