تصاویر ” جلسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی ” در اتاق بازرگانی لرستان

? دوشنبه 30 بهمن ماه 1396

?در این جلسه نقش آموزش و ترویج کشاورزی در توسعه کشاورزی استان مورد تبادل نظر و بررسی قرار گرفت .

 

#اتاق_بازرگانی_لرستان
????????
?? https://t.me/joinchat/AAAAAEEpeV5kTz1AdSYWVw