? سه شنبه 10 بهمن ماه 1396

? در این جلسه تهیه نقشه راه اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از ظرفیت های” ICT “مورد بررسی قرار گرفت .

#اتاق_بازرگانی_لرستان
????????
?? https://t.me/joinchat/AAAAAEEpeV5kTz1AdSYWVw