” جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و کسب و کارهای دانش بنیان ” در اتاق بازرگانی لرستان

دو شنبه 1مهرماه 1398

در این جلسه مشکلات شرکت های کامپیوتری و تشکیل انجمن مورد تبادل نظر و بررسی قرار گرفت .

#کمیسیون_آی_تی
#دبیرخانه_کمیسیونهای_تخصصی

🇮🇷 @otaghkhd

#اتاق_بازرگانی_لرستان