جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی لرستان که با حضور فعالین بخش خصوصی،واحد های تولیدی،دانشگاهیان و نمایندگان اتاق بازرگانی و هیات های حل اختلاف برگزار شد اولویت های کاری سال 98 تعیین گردید .

گفتنی است ؛بخشنامه طرح تکریم سرمایگذاران نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

موسوی رییس کمیسیون صنعت و معدن در این جلسه گفت : در این طرح واحدهای توانمند فعال در عرصه ملی و بین المللی که می‌توانند به عنوان پیشران سایر واحد ها نقش آفرینی نمایند شناسایی و رتبه بندی می گردند تا با ایجاد بستر مناسب ضمن هدفمند ساختن حمایت ها تسهیلات و مشوق های ارائه شده از ظرفیت این واحدها در توسعه بخش صنعت کشور بهره گرفت.
موسوی افزود: پیش نویس اولیه این طرح با همکاری برخی از نهادهای بخش خصوصی تهیه شده است و از اعضای کمیسیون تقاضا کرد و نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این پیش نویس اعلام نمایند.

#دبیرخانه_کمیسیونهای_تخصصی

#اتاق_بازرگانی_لرستان