📍در این جلسه ” بخش نامه های مرتبط با کرونا در سه بخش بانک بیمه و مالیات” مورد تبادل نظر و بررسی قرار گرفت .

#کمیسیون_امور_مالیاتی

🇮🇷 @otaghkhd

#اتاق_بازرگانی_لرستان