جلسه کمیته کارشناسی ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی لرستان در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ در این جلسه مشکلات برخی از واحد های تولیدی استان با حضور مدیران عامل این شرکت ها و مسئولان قضایی ، بانکی ، تامین اجتماعی  و اتاق بازرگانی بررسی و آماده مطرح شدن در جلسه ستاد که بزودی برگزار خواهد شد گردید.