رییس صندوق ضمانت صادرات خبر داد که بانک مرکزی تسهیلات ارزی تجار را با همان نرخ زمان اعطای این تسهیلات تسویه می‌کند که در این صورت فعالان اقتصادی با نوسان نرخ ارزی مواجه نخواهند بود.کاظم دوست‌حسینی با اعلام این خبر اضافه کرد: بانک مرکزی وارد عمل شده و قبول کرده که برای تسهیلات بانکی که در اختیار صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان به ارز قرار گرفته بود، با همان نرخ زمان اعطای تسهیلات تسویه کند که عملا اگر این اتفاق بیفتد، نوسان نرخ ارزی برای صادر‌کننده و وارد‌کننده حادث نمی‌شود.

وی به «ایسنا» توضیح داد: اکنون بانک مرکزی تقبل کرده که اگر صادر‌کننده‌ای تسهیلات صادراتی یا وارد‌کننده‌ای تسهیلات ارزی برای واردات خود مثلا در شش‌ماه یا یک سال گذشته گرفته و اکنون قرار است تسویه کند، تسویه با همان نرخ زمان دریافت تسهیلات انجام شود؛ یعنی فرد متقاضی معادل ریالی آن را بدهد و بانک مرکزی ارز آن را تامین کند و به بانک مربوطه بپردازد.به گفته دوست‌حسینی، چون خیلی از افراد در حال دریافت تسهیلات هستند و ممکن است در آینده نرخ ارز مجددا کاهش یا افزایش یابد، اگر این سیاست بانک مرکزی ادامه پیدا کند، پوشش ریسک نوسان نرخ ارز توسط صندوق ضمانت صادرات عملا وجود نخواهد داشت، اما اگر ادامه پیدا نکند، طبیعتا ما می‌توانیم مجددا وارد عمل شویم و طرح گذشته خود را پیگیری کنیم.پیش از این دوست‌حسینی از طرح صندوق ضمانت صادرات برای پوشش نوسان نرخ ارز فعالان اقتصادی خبر داده بود که در آن طرح، تا 25 درصد زیان ناشی از کاهش و افزایش نرخ ارز صادر‌کنندگان و برخی وارد‌کنندگانی که محصولاتشان نهایتا منجر به صادرات می‌شود، پوشش داده می‌شد.