✍🏻مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق لرستان

🔺در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ نرخ تغییرات ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور افزایش یافت و به ۳/۳ درصد رسید که نسبت به رقم مشابه ماه قبل به سرعت افزایش ماهانه شاخص افزوده شد و در مقایسه با فروردین ۹۹ و ۱۴۰۰ تورم فروردین ۱۴۰۱ رقم بالاتری است . نرخ تورم ماهانه در استان لرستان ۲/۸ درصد اعلام شده که رقم آن پایین تر از رقم کشوری است ولی نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.
🔺تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۱ (رشد شاخص قیمت نسبت به فروردین سال قبل) ۳۵/۶ درصد و در استان لرستان این رقم به ۳۷/۸ درصد رسید.
🔺نرخ تورم طی ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه نیز ۳۹/۲ درصد اعلام شده است که این رقم در استان لرستان ۴۱/۹ درصد و همچنان بالاتر از میانگین کشوری است.
🔺نرخ تورم سالانه برای خانوارهای روستایی برابر با ۴۱/۶ درصد و برای خانوارهای شهری برابر با ۳۸/۷ نامه درصد است. در استان لرستان نیز نرخ تورم سالانه برای خانوارهای روستایی(۴۲/۹) بیشتر از خانوارهای شهری (۴۱/۶) است.

🇮🇷 https://t.me/otaghkhd

#اتاق بازرگانی لرستان