✍?مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق لرستان

?در دومین ماه پاییز ۱۴۰۱ از سرعت افزایش ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کاسته شده و به ۲.۱ درصد نسبت به مهر ۱۴۰۱ رسیده است.
?تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۱ (رشد شاخص قیمت نسبت به آبان سال قبل) به عدد ۴۸.۱ درصد رسید و استان لرستان تورم نقطه ای ۵۴.۸ درصدی را تجربه کرد.
? نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۴ درصد رسید و استان لرستان با تورم ۴۸.۹ درصدی بالاترین نرخ تورم سالانه را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داد.
?نرخ تورم سالانه برای خانوارهای روستایی برابر با ۴۷.۴ درصد و برای خانوارهای شهری برابر با ۴۳.۳ درصد است. در استان لرستان نیز نرخ تورم سالانه برای خانوارهای روستایی(۵۱ درصد) بیشتر از خانوارهای شهری (۴۸.۱درصد) است.
?منبع : مرکز آمار ایران

 

?? https://t.me/otaghkhd

#اتاق_بازرگانی_لرستان