بپیوست فهرست تعرفه های جدید واردات ۲۱۰ قلم کالا به کشور عراق (بر اساس تصمیم هیات وزیران عراق) قابل ملاحظه میباشد.

لازم به ذکر است زمان اجرای اعمال تعرفه های فوق از تاریخ ۲۴ /۱۴۰۰/۱۲ بمدت دو ماه بوده و پس از طی مدت مذکور، تصمیمات جدید از سوی دولت عراق در این خصوص اعلام خواهد گردید.