جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی لرستان روز سه شنبه 29 خردادماه به ریاست حسین سلاحورزی نایب رییس اتاق ایران و رییس اتاق لرستان  برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ در این جلسه مواردی از جمله ؛ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ؛ دستورالعمل حساب جاری (ریالی) بانک مرکزی ؛ برنامه ریزی جهت برگزاری جلسه هیات نمایندگان اتاق لرستان در شهرستان های ازنا ، الیگودرز و کوهدشت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.