تسهیلات جدید دولت قطر در ارتباط با صدور روادید برای تجار ایرانی

 

برای دریافت اطلاعات تکمیلی اینجا و اینجا کلیک کنید