تایم لپس آخرین روز پاییز در خرم آباد از نمای اتاق بازرگانی لرستان
تصویر از : امین آزادبخت