انتخابات هیات‌مدیره انجمن سیب زمینی لرستان برگزار شد

انتخابات هیات‌مدیره انجمن سیب زمینی لرستان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان؛ در جلسه مجمع عمومی این انجمن که  شنبه 8 بهمن ماه 1401 برگزار گردید، از اعضای انجمن برای انتخاب هیئت مدیره و بازرس رای‌گیری به عمل آمد.

در این انتخابات رحیم شوشتری  و محمدرضا صارمی هر کدام با کسب (14 رای) ، نصراله راد ( 10 رای)، محسن ایرانشاهی (8 رای) و محمدباقر حسنوند (7 رای) به عنوان اعضای هیات‌مدیره انجمن سیب زمینی لرستان انتخاب شدند.

همچنین وحید یاری با کسب (9 رای ) به عنوان بازرس انجمن انتخاب گردیدند.