کلیه تشکلهای اقتصادی و واحدهای تولیدی استان لرستان

با سلام و احترام؛

در راستای بهبود فعالیت فعالین اقتصادی برنامه حضور مشاورین جهت راهنمایی و همکاری با اعضاء به حضور ارسال می‌گردد.

ساعت حضور 09:00 الی 13:00

نام مشاور زمینه روزهای حضور
مرتضی هادی‌پور مشاور کشاورزی یکشنبه پنج‌شنبه
غلامحسین سام‌نژاد مشاور مالیاتی یکشنبه چهارشنبه
غلامرضا دارایی مشاور گمرکی یکشنبه سه‌شنبه
محمد ارشادی نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی حضور در زمان برگزاری جلسه
هوشنگ زاهدی نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی حضور در زمان برگزاری جلسه
محمود حسنوند-محمد حدادی-محمدرضا چگنی-محسن شاکرمی-حمید میرزاوند-مهدی
هاشمی-شیما بهاروند
مشاور حقوقی و تنظیم قراردادها هر چهارشنبه یک ‌نفر

حسین  سلاح‌ورزی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد