1. احداث دهکده سلامت در شهرستان های (خرم آباد-بروجرد-الیگودرز-دورود)

2. پارک جنگلی مخملکوه خرم آباد

3. پارک جنگلی شوراب ویسیان

4. پارک حیات وحش داد آباد

5. ظرفیت های گردشگری در مجاورت و حریم آبشارهای بی نظیر استان(بیشه-نوژیان)

6. مشارکت در سرمایه گذاری توسعه گردشگری بام لرستان

7. خانه های تاریخی بروجرد

8. اجرای طرح های گردشگری در حاشیه سدهای حوضیان،خان آبادشهرستان الیگودرز و…

9. ظرفیت گردشگری منطقه سراب رفتخان شهرستان چگنی

10. سرمایه گذاری طرح قطب گردشگری الیگودرز

11. سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری(دریاچه گهر-کهمان-اولاد قباد دلفان-آب گرمه دلفان-پارک جنگلی بلوران کوهدشت)

 

فرصت های سرمایه گذاری دارای FS اولیه (خلاصه طرح توجیهی)استان لرستان

فرصت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان لرستان

فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنایع معدنی استان لرستان