بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان تامین اجتماعی

 

کارفرمایان محترم واحد های فعال تولیدی،صنعتی و معدنی:
در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل و با هدف حمایت از کارفرمایان خوش حساب،سازمان تأمین اجتماعی تسهیلات بخشودگی جرایم را در مورد کارفرمایانی که حق بیمه کارکنان خود را هر ماه به طور کامل پرداخت کرده و در فاصله زمانی خاصی بنا به دلایل غیرارادی مانند حوادث غیرمترقبه ،نوسانات ارزی یا آثار تحریم های ظالمانه در پرداخت حق بیمه کارکنان کارگاه خود دچار مشکل شده اند،اجراء می نماید.همچنین در صورت بروز بحران های آتی نیز کارفرمایان برای بهره مندی از این مزایا می بایستی مراتب را حداکثر ظرف مدت٣ماه از تاریخ وقوع به شعب سازمان تأمین اجتماعی اعلام نمایند.
مهلت استفاده از این تسهیلات حداکثر تا تاریخ ٩۵/۶/٢۶ می باشد.
کارفرمایان محترم می توانند برای آگاهی از شرایط بهره مندی از این تسهیلات ،به پایگاه اطلاع رسانی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir و یا شعب تأمین اجتماعی در سراسر کشور مراجعه نمایند