کمیسیون بازرگانی ،حمل و نقل و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد فعالیت خود را با هدف پیگیری مطالبات و رفع مشکلات در حوزه بازرگانی ،حمل و نقل و امور گمرکی آغاز نموده است.

1-برگزاری اولین جلسه کمیسیون بازرگانی و امور گمرکی – 95/4/9

2-فراخوان عضویت

3-اعضاء کمیسیون

4-برگزاری دومین جلسه کمیسیون بازرگانی و امور گمرکی – 95/5/19