حسین_سلاحورزى /نایب رییس اتاق ایران :

 

?این درست است که جامعه ایرانی این روزها درکلیت خود بادشواری های قابل اعتنا یی مواجه شده است، اما باید به این مهم هم توجه داشت که نهادی به نام ایران یا سرزمینی به نام ایران نیز نشان داده است همواره این توانایی رادارد که از میان دود و آتش به سلامت عبورکند.

?ایران از نشیب هایی که در تاریخ معاصر به ویژه درسالهای پس از جنگهای تاسف بار با روسیه تزاری درهنگامه جنگ های جهانی اول و دوم جهانی سربلند بیرون آمده است و تمامیت ارضی اش را صیانت کرده است.

?مرزهای بین المللی ایران دراین دوره های اخیر دست نخورده باقی مانده است و ایران با داشتن یک سرزمین پهناور و شهروندانی که درپنهان خود دارای سرشتی یگانه اند همواره سرپا مانده است.

?دراین روزهای سخت تابستان داغ 1397 که به دلایل گوناگون شهروندان ایرانی حال وروز خوشی ندارند نیز اما درانتهای تونل نوری می درخشد و ایرانیان را به سوی روشنی و روزهای خوش می کشاند. ایرانیان نشان داده اند دربدترین شرایط نیزامید خود را از دست نمى دهند وبا تکیه برتاریخ دور و دراز و سرزمین پهناور و اقلیم و جغرافیا و داشته های طبیعی وثروتهای پیدا و پنهان ازپیچ های مهلک عبورمی کنند.

?آیا این امیدواری ها را باید سرسری گرفت و از کنار آن عبورکرد و یا با تمرکز برروی داشته هایمان و کنارزدن ابرهای ناامیدی و سایه سنگین رخوت به روزهای روشن رسید؟ چرا باید امیدواربود؟ ایران هنوز دارای دومین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ارزش این ثروت خدادادی میلیاردها دلار است که می توان در یک فرایند و روند سازگار با دنیای امروز آن را به کالاهای استراتژیک تبدیل کرد و به دنیا فروخت. ایران هنوز در میان کشورهای اصلی دارنده منابع و میدان های نفت خام است که دردنیا مشتری قرص و محکم دارد و می توان با تبدیل این ثروت به درآمد دریک دوره مناسب و با سیاستگذاری کارامد پایه های محکم توسعه مادی و افزایش درآمد سرانه و رشدهای پایدار را بنا نهاد.

?ایران از سوی دیگر با داشتن 60 نوع محصول معدنی متفاوت دربین کشورهای جهان دررتبه 15 کشورهای دارای منابع معدنی غنی قراردارد. این منابع شامل کروم ، زغال سنگ ،مس، سنگ آهن ،سرب ،منگنز ، وروی است. ایران به لحاظ اینکه درجغرافیای حمل و نقل دریک منطقه ممتاز قرارداردمی تواند تنها با اتکای به این مزیت یکی از کشورهای قدرتمند اقتصادی باشد.

?برخورداری از نزدیک به 30 مرزجاده ای بین المللی ، مرزهای ریلی ،بندرهای تجاری کوچک وبزرگ ، قرارگرفتن درمسیر کریدورهای ترانزیتی بین المللی ، قرارگرفتن درمسیر تاریخی جاه ابریشم، و…استعداد بالایی برای تولید ثروت به ایران داده است.

?یکی از منابع دست نخورده ثروت ایران بدون تردید توانایی های شگفت انگیر گردشگری است. درحالی که ایران مساحتی به اندازه مجموع شمارقابل اعتنایی از کشورهای اروپایی وکشورهای حاشیه خلیج فارس است و باتاریخ دورو دراز و مراکز دیدنی پرشمار می تواند سالانه به اندازه درآمد نفت درامد ارزی کسب کند، هنوز از گنچ ناشناس بهره و استفاده کافی نشده است.

?ایران با وجود اینکه صنعتی بسیار نیرومند ندارد اما نسبت به بسیاری از کشورها درتوسعه صنعتی پیشتاز بوده و هست . ایران زیر ساخت های صنعتی مناسبى دارد که در زمان لازم به محل تولید ثروت منجرخواهد شد.

?ازهمه اینها باارزش تر و مهمتر اما داشتن مردمی با انگیزه های بالای پیشرفت و رفاه مادی است. ایرانیان اکنون درهمه سرزمینهای جهان حضوردارند و نشان داده اند توانایی فوق العاده ای برای پیشرفت دارند.

?ایران با داشتن این همه ثروت استفاده نشده و این مردمان با انگیزه و داشتن روحی نیرومند درلا بلای این آب و خاک هرگز از پا درنمی آید. به این گزاره ایمان داشته باشیم و راه را بر دیو ناامیدی و یاس ناهموار سازیم.

 

? روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان