در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی و برگزاری رویدادهای استارتاپی و اجرای فعالیت‌های آموزشی و کارآفرینی مشترک، تفاهم نامه همکاری مابین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان و دانشگاه علمی کاربردی منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان، تفاهم نامه‌ای به منظور ایجاد و گسترش و همفکری و همکاریهای آموزشی- پژوهشی و همچنین اجرای فعالیت‌های آموزشی و کارآفرینی مشترک مابین این دانشگاه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان به امضا رسید.

اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک تربیت نیروی انسانی متخصص ، برگزاری رویدادهای شتاب (استارتاپی)،برگزاری سمینارها، دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت، همکاری مشترک در برگزاری نمایشگاه­های تخصصی و عمومی،تدوین و تالیف کتب، اسناد و مدارک علمی و تبادل آنها، برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت  به منظور ارتقاء توان علمی کارشناسان و محققین، تبادل منابع آموزشی مناسب، استفاده مشترک از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی و تجهیزات آموزشی، انجام بازدیدهای متقابل علمی، برای طرفین و استفاده مشترک از فضاهای آموزشی از مفاد این تفاهم نامه هستند.