انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی استان لرستان

اهداف انجمن

انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی استان لرستان به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری  بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ،  حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و  حقوقی عضوتشکیل شده است.

وظایف و اختیارات انجمن

 1. تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با تولید و صادرات  ؛
 2. کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت و بازارهای مصرف برای عرضه به اعضاء؛
 3. مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با تولید کالاهای مربوطه؛
 4. ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “ انجمن” و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی وتبادل اطلاعات مربوطه؛
 5. انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت ” انجمن ” در استان؛
 6. حمایت از منافع مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان؛
 7. تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در صنعت تولید و صادرات ؛
 8. ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء؛.
 9. مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندیهای مورد نیاز؛
 10. معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف استان جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه؛
 11. برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات حرفه ای؛
 12. برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت “ انجمن”؛
 13. اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیات های تجاری وبازاریابی ازکشورهای خارجی؛
 14. جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا با یکدیگر از طریق هماهنگی های درون تشکلی و پس از آن اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران؛
 15. کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه و پذیرش حکمیت در این خصوص؛
 16. ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت در محدوده استان که دراجرای قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و دیگر قوانین مربوطه به “ انجمن” تفویض می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاههای مربوطه؛
 17. کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور؛
 18. اطلاع رسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیر استاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری و معاضدت نهادها و سازمانهای مسئول استان؛؛
 19. صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط ؛
 20. ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضاء ” انجمن ” با نهادهای داخلی و خارجی ؛
 21. تشویق و راهنمایی اعضاء به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط ” انجمن ” عنداللزوم از طریق گروه داوری .

هیأت مدیره انجمن

نصرت اله والی زادهرییس انجمن
پویا ساکینایب رییس اول
مجید جی افرامنایب رییس دوم
محسن نظری مهرخزانه دار
علی پیریمنشی