انتخابات هیات‌مدیره انجمن پلیمر لرستان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان؛ در جلسه مجمع عمومی این انجمن که شنبه 6 آذرماه برگزار گردید، از اعضای انجمن برای انتخاب هیئت مدیره و بازرس رای‌گیری به عمل آمد.

در این انتخابات مجتبی خجسته و عی ارجمندی (هرکدام با کسب 10 رای) به همراه علیرضا اسفندیاری و امیر امری (هر کدام 8 رای)، جعفر غلامی(7رای) به عنوان اعضای اصلی هیات‌مدیره انجمن صنایع پلیمر لرستان انتخاب شدند.

همچنین مونا جهانگیر با کسب 6 رای و بیژن نجاریه با کسب 5 رای به عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره و  الهام سلگی با کسب 8 رای و محمد مشروطیان با کسب 6 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل انجمن انتخاب گردیدند.

گفتنی است اعضای جدید هیات مدیره که برای مدت‌زمان سه سال و بازرس به مدت یک سال انتخاب شده‌اند، رییس و سایر مناصب هیات‌مدیره صنایع پلیمر استان لرستان را در اولین جلسه خود انتخاب خواهند کرد.