اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی با نرخ سود 6 درصد . ( صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی – معادن کوچک – فعالیت های خدماتی – صنایع دستی – سرمایه در گردش نواحی صنعتی و شرکت های دانش بنیان )

فایل جزئیات کامل آیین نامه را از اینجا دریافت کنید