اعضاء کمیسیون بازرگانی، حمل و نقل و امور گمرکی

کاظم مرادی فررئیس کمیسیون
غلامرضا دارایینائب رئیس کمیسیون
احسان دارایی
سام محمدی
جمشید هاشم خانی
مهرادا بیرانوند
محمد جمشیدی
احد پور کرمی
مونا جهانگیر
محمد میلاد حاجیان
نبی رضایی
فریدون رحمانی
سمانه کلانتر
محمود کاوسی
محمد وحدتی
مهدی جلالی
علی کردی
آتوسا آسیابانی
علیرضا چگنی
اسداله عالیخانی
مهدی صالحی
سید محمد مقدسی
فاطمه یاراحمدیدبیر کمیسیون
اسداله عالیخانی