اعضاء صنعت و معدن

سید احمد موسویرییس کمیسیون
محمد خاکی
احسان ناصر
کامران سهرابی
سمانه کلانتر
سید سعید موسوی
مجتبی ندری
ابراهیم اسفندیاری
احمد ساکی
احداله فاضلی
نصیر بهرامی
فردین باقری چگنی
حسین قاسمی
سلمان پور
اصغر ملکی
ظهیر حیدرنژاد
محمود روزبهانی
روح­ الله باباخانی
نبی رضایی
محمد حسین مغازه­ای
صابر نوذری
امیدعلی کرمی عالم
مه نگار همدانی
ولی اله پانیران
فریدون رحمانی
ولی اله غلامی
حسین حاجی بابا
محسن صفایی
مهدی سرچشمه پور