اعزام هیأت تجاری صنعتی به عشق‌آباد ترکمنستان

 

اطلاعات بیشتر